top of page

Įrankių rinkinys su 20 skaitmeninių ateljė

Skaitmeninės ateljė yra novatoriškos erdvės, kuriose ugdomi rankiniai įgūdžiai, meistriškumas, kūrybiškumas ir technologijos. Skaitmeninės ateljė pagrindą sudaro konkrečių ir apčiuopiamų aspektų derinimas su virtualiais ir technologiniais, kur susitinka analoginis ir skaitmeninis pasauliai, skatinami kūrybinis ir meninis požiūriai, net į tokius „mokslinius“ dalykus kaip matematika, biologija ar fizika. Pradėdami nuo mokslinio klausimo, susijusio su pasirinktu mokykliniu dalyku, partneriai sukūrė ir išbandė su moksleiviais 5 skaitmenines ateljė, kurios sudaro šio įrankių rinkinio pagrindą. Rinkinys buvo parengtas anglų ir projekto partnerių (italų, lietuvių, prancūzų ir graikų) kalbomis. Čia esančiomis skaitmeninėmis priemonėmis ir medžiaga gali laisvai naudoti mokytojai visoje Europoje.

Toolkit in English

20 digital ateliers combining STEAM subjects with analogue and digital activities where different tools, means are used to reveal the chosen subject.

 

The toolkit is accessible in English and partners' languages: Italian, Greek, French and Lithuanian.

Toolkit in Italian

20 Atelier Digitali che sviluppano argomenti STEAM con attività analogiche e digitali, proponendo diversi strumenti e metodi per esplorare una domanda chiave e aprire una possibile ricerca.

Toolkit en français

20 Digital Ateliers associant les sujets STEAM à des activités analogiques et numériques, où se mêlent différents outils et méthodes dans le but d'explorer une question clé.

Užsiėmimų rinkinys lietuvių kalba

Šiame rinkinyje rasite net 20 užsiėmimų, kuriuose STEAM mokomieji dalykai susiejami su įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis, medijomis ir įrankiais, kad būtų patrauklesni mokytojams ir mokiniams.

Εγχειρίδιο

20 Ψηφιακά Εργαστήρια που συνδυάζουν θέματα STEAM με αναλογικές και ψηφιακές δραστηριότητες όπου χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία και μέσα για να αναδείξουν το επιλεγμένο θέμα

bottom of page