top of page

Apie projektą

Projekto „STEAMulate your school“ partneriai iš Lietuvos, Italijos, Graikijos ir Prancūzijos siekia padėti vidurinių mokyklų mokiniams įgyti ir ugdyti pagrindinius įgūdžius ir bendrąsias  kompetencijas taikant veiksmingas ir novatoriškas metodikas, skatinančias tarpdisciplininį bendradarbiavimą mokslo, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos srityse (STE(A)M) sujungiant su IT ir medijų raštingumu. Kad palengvintume prieigą prie technologijų, visų mokinių skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir padidintume STEAM patrauklumą, turime rasti būdą, kaip priartinti mokytojus prie metodų ir projektų, kurie gali atverti kelią naujoms įžvalgoms. Partneriai tiki, kad šiame projekte sukurtos priemonės prisidės siekiant šio tikslo.

 

Pagrindinė šio projekto tikslinė grupė yra vidurinių mokyklų mokytojai ir mokiniai (11–16 m.), nors kai kurie projekto rezultatai (pavyzdžiui, programėlė apie visatą) gali būti naudojami ir su pradinių klasių mokiniais. Be to, atsižvelgiant į kai kurių mūsų siūlomų skaitmeninių ateljė (užsiėmimų formatas, naudojamas šiame projekte) sudėtingumą, jas galima įgyvendinti su vyresnio  amžiaus mokiniais.

 

Antrasis projekto prioritetas – novatoriškų praktikų įgyvendinimas skaitmeniniame amžiuje, kuriant naujas universalias metodikas ir pedagogikos principus skaitmeninių kompetencijų ugdymui ir STEAM mokymui pasitelkus mokymus, atvirojo kodo medžiagos ir programinės įrangos kūrimą. Šio priemonės padės mokytojams ugdyti tiek savo, tiek savo mokinių kompetencijas.

 

Projektas siūlo naują, lanksčią metodiką ir užsiėmimus, kurie gali padėti įtraukti ir integruoti mokinius, patiriančius mokymosi sunkumų, turinčius prastus mokymosi rezultatus.

 

Dėl šių priežasčių projekte siūloma naujoviška skaitmeninės ateljė (angl. „Digital Atelier“) praktika, pagrįsta italų pedagogų, dizainerių Alberto Manzi ir Bruno Munari dalyvavimo metodikomis. Šis formatas naudojamas pagrindiniams ir bendriesiems mokinių gebėjimams ugdyti vykdant veiklą, susijusią su IT, medijomis ir STEAM dalykais.

 

Projektas prisideda prie:

  • mokytojų požiūrio ir vaidmens keitimosi,

  • mokytojų kompetencijų tobulinimo,

  • šiuolaikinio supratimo apie mokyklas, mokymą, mokinių dalyvavimą ir tarpdisciplininį požiūrį, susijusį su STEAM dalykais, transformavimo.

 

Projekte kuriami 3 intelektiniai produktai: įrankių rinkinys mokytojams, atviras internetinis mokymosi kursas (angl. Massive Open Online Course (MOOC)) mokytojams  ir mobilioji programėlė apie visatą.

ABOUT US: About
ABOUT US: About Us
EDUK.png
Logo Zaffiria.jpeg
LOGO La Gaîté Lyrique_FR.png
karpos_logo.png

EDUPRO dirba dviem pagrindinėmis  kryptimis:

 

  1. Rengia įvairius mokymo kursus, seminarus, konferencijas, susitikimus bei kitus renginius ir teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir švietimo paslaugas specialistams ir nepalankioje padėtyje esančioms visuomenės grupėms, kad būtų užtikrinta socialinė ir darbinė integracija;

  2. Prisideda prie inovacijų, naujų darbo priemonių, technologijų priartinimo prie bendrojo ugdymo srities, tobulindami suaugusiųjų ir vaikų skaitmeninių, medijų naudojimo kompetencijas, siekdami užtikrinti sėkmingą jų prisitaikymą prie sparčiai kintančio pasaulio.

Zaffiria dirba medijų švietimo srityje nuo 1998 m., vadovauja nacionaliniam Alberto Manzi centrui ir dirba su Bruno Munari © metodu. Zaffiria koordinuoja ir yra daugelio vietos, nacionalinių, taip pat Europos projektų, susijusių su medijų švietimu, kūrybinėmis technologijomis, įrankių rinkinių kūrimu, pedagoginių eksperimentų ir mokytojų švietimu,  partnerė.

Zaffiria kuria mobiliesiems įrenginiams programas ir vaizdo žaidimus, kurie sutelkia dėmesį į vaikus, paauglius ir kūrybinį skirtingą technologijų panaudojimą.

La Gaite

Lyrique

„La Gaîté Lyrique“ yra kultūros įstaiga Paryžiuje, orientuota į besiformuojančias skaitmeninės kultūros ir meno, technologijų, mokslinių tyrimų ir visuomenės dialogą.

„La Gaîté Lyrique“ demistifikuoja kultūrą, technologijas ir žinias tiek suaugusiesiems, tiek vaikams.

Šiame senoviniame teatre vyksta įvairūs renginiai: parodos, koncertai, konferencijos, projekcijos, seminarai, kurie suburia žmones ir rodo kelią per sudėtingą informacijos pasaulį.

 

Institucija į šiuolaikinę meninę raišką žiūri kaip į priemonę kritiškai mąstyti apie technologijų poveikį ir kurti sprendimus mūsų nuolat besikeičiančioje visuomenėje.

 

KARPOS

KARPOS  įgyvendina vietos ir europinius projektus, skatinančius kūrybiškų idėjų raišką, keitimąsi nuomonėmis pasitelkus įvairias medijas. Organizacija tvirtai  tiki, kad visuomenėje, kurioje mus supa vaizdai, šios priemonės gali suteikti galimybę tiek jauniems, tiek suaugusiems piliečiams dalyvauti socialiniuose procesuose ir pateikti savo požiūrį. KARPOS  tyrinėja, kaip  medijos, vaizdas ir garsas gali padėti kurti pasakojimus ir kaip juos galima pritaikyti švietimo procese.

bottom of page